ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel
 

Dertien nr 9 Vaste waarden

Werk en leven

Mag u een hoofddoek dragen op het werk?

door Petra Goovaerts

foto vrouw met hoofddoek

De reacties van voor- en tegenstanders in het hoofddoekendebat in volle verkiezingstijd liggen nog vers in het geheugen. De beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om ‘uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuiging’ te verbieden voor stadspersoneel dat in contact komt met klanten, bracht heel wat discussie teweeg.

Bij de Vlaamse overheid is het aan de leidinggevenden om te bepalen of een hoofddoek kan of niet op het werk. Een rondvraag leert dat het weinig of niet voorkomt dat er geen overeenstemming wordt bereikt tussen leidinggevende en hun medewerkers. Maar heel af en toe kan een moslimvrouw zich niet vinden in de beslissing van haar werkgever. “Het is een zichtbaar fenomeen, maar zeker geen prioritair probleem”, aldus Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers.

Zij is een groot voorstander van overleg: “Net zoals in het onderwijs, waar elke school afzonderlijk bepaalt of leerlingen met een hoofddoek op de schoolbanken mogen zitten, moeten er in samenspraak met de betrokkene duidelijke afspraken gemaakt worden naargelang van de situatie. Onze ervaring leert dat samenzitten en bespreken waarom het wel of niet kan, dikwijls tot een oplossing leidt. Leren uit die ervaringen is volgens ons veel waardevoller dan een algemene richtlijn zoals: aan het loket kan het niet, achter de schermen wel. Bij dat overleg hangt veel af van wat men verstaat onder ‘neutraliteit’: betekent neutraal zijn in je job dat je ook uiterlijk neutraal verschijnt voor klanten, of hoeft dat niet?”

VDAB-hoofddoek voor cursisten

De VDAB hanteert voor zijn personeel het principe van ‘inclusieve neutraliteit’. Een hoofddoek dragen hoeft geen hinderpaal te zijn voor een neutrale en objectieve dienstverlening. “Bekwame collega’s met of zonder hoofddoek zijn bij ons welkom”, luidt het.

Sinds 2006 heeft de VDAB ook een speciale hoofddoek toegevoegd aan het aanbod van werkkledij voor werkzoekenden die bij hen een cursus volgen. “Voor sommige technische opleidingen of horecacursussen moeten we ons houden aan voorschriften voor hygiëne en veiligheid”, aldus communicatie-experte Agnes Hendrickx. “Het zou het makkelijkste zijn om hoofddoeken te verbieden, maar dan komen sommige moslimvrouwen niet aan de bak. Zij kunnen nu een hoofddoek dragen die beantwoordt aan alle vereisten, ook de religieuze.”

Veiligheid gaat voor

Ook andere entiteiten laten bij het innemen van een standpunt praktische of veiligheidsvoorschriften voorgaan op principiële argumenten voor of tegen. Bij De lijn kan een hoofddoek niet voor iemand die een uniform draagt - vaak zijn dat ook de medewerkers die de meest zichtbare functies uitoefenen.

In het OPZ Rekem draagt men geen hoofddoek omwille van de veiligheid. “Die beslissing past in de hele reeks maatregelen om op een veilige manier met onze psychiatrische patiënten om te gaan”, aldus communicatieverantwoordelijke Anja Parthoens.

 

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 28 augustus 2008. Laatst gewijzigd op 28 augustus 2008